Svi se pribojavaju visokog tlaka, no zbog niskog kvaliteta života tlak može doista pasti na niske grane – posebno ljeti. Tada naime niži tlak jače hara, jer više