Pravilno uzimanje lijekova za tlak

Je li važno u koje se doba dana piju lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i trebali ih piti uvijek u isto vrijeme? Kada je najbolje? Kako piti lijekove, posebno ako ih pijemo više?

Visoki krvni tlak ◄ često se naziva tihim ubojicom, što najbolje govori o tome da se radi o potencijalno opasnoj bolesti koja se često zanemaruje upravo zato što nema većih subjektivnih tegoba. Liječenje uključuje promjenu životnih navika, prije svega regulaciju tjelesne težine, pravilnu prehranu sa smanjenim unosom soli, redovitu fizičku aktivnost. Nažalost, to često nije dovoljno, već je potrebno uvođenje jednog ili više lijekova. Kako se radi o kroničnoj bolesti, u većini slučajeva potrebna je trajna terapija. Kod izbora lijekova u obzir se uzimaju vrijednosti krvnog tlaka, dob i druge bolesti. Važan faktor su i životne navike i suradljivost pacijenta. U terapiju se može uvesti jedan ili više lijekova, od kojih se neki uzimaju jednom, a neki više puta dnevno. Kako se radi o trajnoj terapiji, treba osmisliti što jednostavniju shemu uzimanja lijekova jer to povećava i olakšava suradljivost pacijenata i time poboljšava rezultate liječenja i time smanjuje rizik od pojave mogućih komplikacija. Često se postavlja pitanje kada treba uzimati pojedine antihipertenzive.

Danas se sve više sintetiziraju lijekovi čije djelovanje traje cijeli dan. U načelu nema strogih pravila u koje doba dana treba uzimati lijekove, ali često se preporučuje uzimanje lijekova ujutro, jer je većini pacijenata to najjednostavnije i izlažu se najmanjem riziku da preskoče dozu lijeka. Jutro je dobar izbor za lijekove koje je bolje uzimati natašte, kao što su primjerice perindopril ili diuretici, kako bi se izbjeglo učestalije mokrenje po noći. S druge strane neki radovi ukazuju kako je bolje uzimati antihipertenzive navečer, čime se bolje reguliraju vrijednosti tlaka preko noći pa se tako smanjuje rizik od inzulta u jutarnjim satima. Ako se uzima više odvojenih lijekova, mogu se rasporediti tijekom dana. Ipak treba reći da to nije presudno, o čemu svjedoči sve veći broj kombinacija dvaju pa i triju različitih lijekova u jednoj tableti.

Vezani članak:  Zdravo srce najljepše kuca

To se radi u želji da se poboljša suradljivost i smanji mogućnost samovoljnih korekcija terapije. Vrijeme uzimanja lijekova kod većine pripravaka nije od presudne važnosti. Važno je terapiju uzimati redovito u isto vrijeme uz pridržavanje ostalih liječničkih savjeta i redovito ► mjerenje tlaka ◄ uz vođenje dnevnika. Ponekad je potrebna korekcija ili promjena terapije, ali to bi trebalo raditi isključivo u konzultaciji i po uputama liječnika.