Problem erektilne disfunkcije

Iako se ponekad javlja kao posljedica bolesti, o erektilnoj disfunkciji pogrešno je govoriti kao o bolesti. To je stanje koje partneri moraju rješavati zajednički.

Što je erektilna disfunkcija?

Erektilna disfunkcija muškarca definira se kao stalna nesposobnost postizanja i održavanja erekcije dostatne za zadovoljavajući spolni odnos. Nekada se nazivala “impotencija”, ali taj se termin danas rijetko koristi.

Erektilna disfunkcija pojavljuje se u različitim oblicima:

• kao stalna i potpuna nesposobnost postizanja erekcije
• kao nesposobnost postizanja dovoljno tvrde erekcije za uspješnu penetraciju
• kao nesposobnost održavanja erekcije dovoljno dugo za uspješni spolni odnos

Koliko je erektilna disfunkcija česta?

Mnogi muškarci imaju probleme s erekcijom. U nekih su oni blagi i nisu komplicirani, dok u ostalih problemi s erekcijom traju dulje i češći su. Svaki deseti muškarac mlađi od četrdeset godina i svaki drugi muškarac stariji od četrdeset godina ima probleme s erekcijom. Međutim taj se podatak ne smije pogrešno protumačiti i ne znači da se s erektilnom disfunkcijom suočava svaki drugi muškarac iza četrdesete. Učestalost erektilne disfunkcije povećava se sa životnom dobi, pa je stoga njome pogođena većina starijih muškaraca.

Koji su uzroci erektilne disfunkcije?

Erektilna disfunkcija pojavljuje se u različitim oblicima.

Erektilna disfunkcija pojavljuje se u
različitim oblicima.

Uzroci erektilne disfunkcije najčešće su organskog porijekla, kao posljedica kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, uzimanja određenih lijekova, kirurškog zahvata i/ili ozljeda u donjem dijelu zdjelice, neuroloških bolesti i endokrinopatija. Ponekad uzroci mogu biti psihološki ili kombinacija organskih i psiholoških. U oko deset posto slučajeva uzrok je nepoznat.

Liječenje erektilne disfunkcije ima višestruku korist

S obzirom na to da je kvaliteta života muškaraca s erektilnom disfunkcijom uvelike narušena, liječenje erektilne disfunkcije ima višestruku korist:

• Obnavlja normalan seksualni život

Liječenje pomaže pacijentovu partneru da ponovno uživa u spolnim odnosima. Dokazano je da su osobe koje imaju redovite spolne odnose u boljoj fizičkoj i psihičkoj kondiciji.

• Poboljšava kvalitetu života i veze

Erektilna disfunkcija nije samo fizički poremećaj, već utječe i na psihičko stanje muškarca i njegove odnose s drugim osobama. Liječenje ublažava probleme povezane s disfunkcijom te poboljšava povjerenje i samopoštovanje osiguravajući stabilnost odnosa s partnerom.

• Može dovesti do otkrivanja drugih bolesti

Istraživanje pokazuje da erektilna disfunkcija može biti rani znak dijabetesa i kardiovaskularne bolesti, koja se može razviti u srčani ili »moždani udar« ako se ne liječi. Pri ispitivanju uzroka erektilne disfunkcije liječnik kontrolira i te bolesti, pa počinje liječenje prema potrebi.

Važnost suradnje između partnera

Stručnjaci se slažu da erektilna disfunkcija djeluje na par kao cjelinu te da se najbolje može riješiti ako su oba partnera uključena u proces liječenja. Razumijevanje i suradnja među partnerima u rješavanju problema je stoga od izuzetne važnosti. Kada muškarac ili njegov partner uoče
problem, trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom koji će dijagnosticirati disfunkciju i započeti liječenje. Liječnik će također isključiti postojanje drugih bolesti koje bi mogle biti povezane s erektilnom disfunkcijom.