Redovita tjelesna aktivnost, hrana, nošenje sa stresom, vježbanje moždanih funkcija, san i društvena uključenost ključevi su u našim rukama koje samo treba aktivirati danas kako bismo i sutra