Na medicinske pretrage obično nas upućuju liječnici, iako se na njih kao i na laboratorijske pretrage možemo uputiti sami – ako želimo isključiti sumnju u nepoželjnu promjenu u