Trudnoća i dijaliza

Ako žena boluje od bubrežne bolesti i planira trudnoću, važno je ocijeniti kakvi su izgledi za normalan ishod trudnoće i hoće li tijekom trudnoće nastati komplikacije za majku.

Ako je krvni tlak normalan i funkcija bubrega očuvana, može se očekivati razvoj sekundarne EPH gestoze u manjem postotku, ali se trudnoća može dopustiti. Postojanje kroničnog zatajivanja bubrega s vrijednostima kreatinina u krvi višim od 160 µmol/l već znatno smanjuje izgled za normalan ishod trudnoće. Uz arterijsku hipertenziju ugroženost trudnoće izrazito se povećava. Trudnoća se ne savjetuje ženama koje uz hipertenziju imaju oštećenu bubrežnu funkciju i azotemiju ili su na nadomjesnom kroničnom liječenju dijalizom, bilo hemodijalizom ili peritonejskom. Kako približno 10% bolesnica na dijalizi ima menstruaciju, mogućnost trudnoće postoji, ali više od 80% trudnoća završi spontanim pobačajem ili prijevremenim porodom mrtvog ploda. Dakle, mogućnosti su slabe i nepredvidljive, ali ipak postoje.

Za vrijeme trudnoće potrebna je hemodijaliza svaki dan osim nedjelje. Pokazalo se da su najbolji ishod imale trudnice koje su bile dijalizirane svaku noć, 6-8 sati, te su za vrijeme dijalize spavale. Bolji ishod trudnoće imaju žene nakon transplantacije bubrega. Zbog svega toga, ako se bolesnica na dijalizi odluči za trudnoću, ona mora biti strogo planirana i pod zajedničkim nadzorom nefrologa i ginekologa.

Vezani članak:  Jak doručak pomaže mršavljenju