S kolikom je sigurnošću moguće predvidjeti krvožilne bolesti

Kad je riječ o krvožilnim bolestima, žene i muškarci nisu izjednačeni, no postoje čimbenici na koje možemo utjecati i predvidjeti, pa i spriječiti bolesti.

Najveći dio medicinskog proračuna troši se na već postojeće bolesti i njihovo liječenje koje je često dugotrajno i skupo i nerijetko ne daje zadovoljavajuće rezultate, no svi koji se bave medicinom znaju da najbolji način liječenja jest sprečavanje nastanka bolesti, što je ujedno najjeftiniji, ali i najučinkovitiji način liječenja. Sprečavanjem nastanka bolesti bavi se preventivna medicina, a postupak sprečavanja nastanka neke bolesti zove se
primarna prevencija.

Dio zdravlja u našim je rukama

Krvožilne bolesti, osobito oni najteži oblici kao što su srčani udar i moždani udar, izazivaju velika oštećenja organizma i dovode do značajnog pada kvalitete života pojedinca zahvaćenog tim bolestima. To je samo jedan od razloga zašto je prevencija krvožilnih bolesti najrazvijenija i najbolje istražena. Kada govorimo o mogućnosti nastanka bolesti, možemo govoriti samo o riziku da neka bolest nastane kroz određeno vrijeme u određene osobe. Ono što pogoduje nastanku rizika i povećanju rizika od nastanka krvožilnih bolesti nazivamo čimbenicima rizika. Za nastanak čimbenika rizika odgovoran je današnji način života koji izrazito pogoduje nastanku krvožilnih bolesti. Čimbenike rizika dijelimo u promjenjive čimbenike na koje možemo utjecati i nepromjenjive čimbenike na koje ne možemo djelovati.

Najpoznatiji promjenjivi čimbenici jesu:
╰▶ povišeni arterijski tlak
╰▶ šećerna bolest
╰▶ pušenje
╰▶ povišena razina masnoća u krvi

Najpoznatiji nepromjenjivi čimbenici rizika jesu:
╰▶ dob
╰▶ spol (muški)
╰▶ postojanje krvožilnih bolesti među najbližim srodnicima (tzv. pozitivna obiteljska anamneza)

Test za procjenu rizika

SCORE tablice kojima se procjenjuje rizik od nastanka teških krvožilnih bolesti u sljedećih deset godina.

SCORE tablice kojima se procjenjuje rizik od nastanka teških krvožilnih bolesti u sljedećih deset godina.

Da bi se olakšao rad liječnika, osobito kardiologa i liječnika obiteljske medicine, Europsko kardiološko društvo izdalo je takozvane SCORE tablice kojima se jednostavno procjenjuje rizik od nastanka teških (fatalnih) krvožilnih bolesti u sljedećih deset godina. Tablice uzimaju u obzir dob, spol, sistolički (gornji) tlak, pušenje i razinu ukupnog kolesterola. Izrađene su za dvije skupine zemalja: prvu skupinu čine zemlje tzv. niskog rizika, a to su europske zemlje s najvišim zdravstvenim i socijalnim standardom, a drugu zemlje visokog rizika koje se razvijaju i u koje se ubraja i Hrvatska.

Prema SCORE tablicama npr. muškarac od 50 godina, nepušač, sa sistoličkim tlakom 120 milimetara žive te ukupnim kolesterolom ispod 5 mmol/l ima tek 1% rizika da će razviti tešku (fatalnu) krvožilnu bolest, dok muškarac od 65 godina, pušač, sa sistoličkim tlakom od 180 mmHG ili više, s ukupnim kolesterolom 8 mmol/l ili više ima 47% rizika za nastup teške (fatalne) krvožilne bolesti u sljedećih deset godina, što znači da će gotovo svaki drugi takav muškarac u sljedećih deset godina oboljeti od teškog oblika krvožilne bolesti.

U žene od 65 godina s istim karakteristikama rizik je više nego upola manji i iznosi 22%.

Vezani članak:  Deset pitanja o urinarnim infekcijama

Iz navedenog je jasno zašto je izrazito važno djelovati na promjenjive čimbenike rizika – liječiti povišeni tlak, liječiti povišene masnoće, liječiti šećernu bolest, prekinuti pušenje, redovno se fizički kretati, u cjelini mijenjati način života, navike i prehranu.

Pri posjeti svome liječniku obiteljske medicine i svome kardiologu upitajte za SCORE tablicu i, ako ste se prepoznali u ovom članku, saznajte koliki je vaš rizik od nastanka krvožilnih bolesti. Vjerujemo da će vam to biti dovoljan motiv da preporuke o promjeni načina života ne zaboravite čim zatvorite vrata ordinacije.