I nizak je tlak neugodan

Svi se pribojavaju visokog tlaka, no zbog niskog kvaliteta života tlak može doista pasti na niske grane – posebno ljeti.…